Політика щодо обробки персональних даних

Ми з великою повагою ставимося до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідують Веб-Сайт https://starmusic.ua, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; в зв'язку з чим, прагнемо захищати конфіденційність персональних даних (відомостей або сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши та забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту для кожного користувача.

Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі — «Політика») встановлює порядок здійснення та обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, мету використання таких персональних даних, взаємодію з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактну інформацію для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та поводження з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

Ми використовуємо різні технології для збирання та зберігання інформації, коли Ви відвідуєте Веб-Сайт https://starmusic.ua Нижче наведені всі способи, якими власник бази персональних даних збирає, використовує, розкриває та керує даними клієнта.І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ1.1. Веб-сайт https://starmusic.ua здійснює діяльність щодо збору особистих даних користувачів та поважає конфіденційність кожного користувача та зобов'язується захищати особисті дані користувачів, тобто факти будь-яку інформацію, може бути використана для аутентифікації та ідентифікації конкретної особи (фізичної особи чи суб'єкту господарської діяльності), яка представляє інтереси такого суб'єкту. Сфера діяльності політики конфіденційності Веб-ресурсу https://starmusic.ua відноситься до будь-яких особистих даних, які ресурс обробляє у відповідності до діючого законодавства про конфіденційність та інформацію.

1.2. Політика конфіденційності Веб-ресурсу застосовується до будь-якого використання даного ресурсу, тобто фактично до всіх послуг ресурсу незалежно від того чи ви отримуєте доступ до послуг чи ні, яким чином ви отримуєте послугу, використовує користувач таку послугу, не залежно від того чи отримана вона через ПК, мобільну версію сайту або мобільний додаток.

1.3. Веб-сайт https://starmusic.ua обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб'єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується не обов'язкова до надання інформація, користувачу буде про це повідомлено в момент збору такої інформації.

1.4. Веб-сайт https://starmusic.ua не збирає будь-яку інформацію, щодо обробки якої законодавством встановлено певні вимоги, як то інформацію про расове або етнічне походження, про політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання у скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також дані, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

1.5. Веб-сайт https://starmusic.ua збирає дані про статистику відвідування сайту. Відомості можуть містити інформацію про з'єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на Сайті.ІІ. ТЕРМІНИ2.1. Для цілей даної політики конфіденційності наведені нижче терміни вживаються у наступному значенні:

2.1.1. Персональні дані –будь-які дані про особу, які надають змогу прямо або побічно ідентифікувати її. Метою збирання та обробки персональних даних у Системі є зберігання та обслуговування даних клієнтів, відповідно до статей 6, 7 Закону України «Про захист персональних даних» та забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, надання/ отримання та здійснення розрахунків за придбані товари, відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2.1.2. Власник бази персональних даних– https://starmusic.ua, якому за згодою суб'єкта персональних даних, надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом.

2.1.3. Відповідальна особа – визначена Власником бази персональних даних особа, яка організовує роботу, пов'язану із захистом персональних даних при їх обробці, відповідно до закону.

2.1.4. Сайт – сукупність даних, електронної (цифрової) інформації, інших об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і т.п., пов'язаних між собою і структурованих в межах адреси https://starmusic.ua і всіх його під доменів.

2.1.5. Веб-сайт - https://starmusic.ua виступає в якості інтернет – ресурсу

2.1.7. Обробка персональних даних - це будь-яка дія або сукупність дій зі збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних баз даних.

2.1.8. Cookie файли — це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які відправляються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп'ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.


2.1.10. Покупець (Користувач) - будь-яка дієздатна особа, що в порядку, передбаченому даним Договором, за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі його умови без виключення.

2.2. Для цілей даної політики конфіденційності всі зазначені в розділі ІІ даного Договору терміни використовуються виключно у значенні, обумовленому в розділі ІІ цілей даної політики конфіденційності, незалежно від використання цих термінів в однині або множині, або в інших граматичних формах, відмінках та/або конструкціях.

2.3. Всі інші терміни, що окремо не визначені в даній політиці конфіденційності, сприймаються і тлумачяться в їх буквальному граматичному значенні виходячи з положень чинного законодавства України, звичаїв ділового обороту, а також мети та предмету даного Договору.III. МЕТА ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ3.1. Мета використання персональних даних:

3.1.1 Ваші персональні дані використовуються в цілях забезпечення надання Інтернет-сервісів веб-сайту: https://starmusic.ua., обміну інформацією/новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, в тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а також відповідно до Правил використання Сайту.

3.2. Термін зберігання персональних даних:

3.2.1. Персональні дані зберігаються протягом терміну не більше, ніж це необхідно з метою їх обробки.

3.2.2. Після того, як суб'єкт персональних даних перестає бути користувачем веб-сайту https://starmusic.ua шляхом видалення свого облікового запису на Сайті, його персональні дані також автоматично видаляються.

3.3. Обробка персональних даних:


3.3.2. Персональні дані Користувачів обробляються, серед іншого, в наступній області:

 • Для виконання укладених з Користувачем договорів купівлі-продажу товарів – підставою для обробки даних в цьому випадку буде договір, укладений з Адміністратором шляхом прийняття правил https://starmusic.ua

 • Для ведення облікового запису Користувача – підставою для обробки даних в цьому випадку буде договір, укладений з Адміністратором шляхом створення облікового запису та прийняття правила https://starmusic.ua

 • Для проведення рекламаційних процесів – в цьому випадку підставою для обробки є зобов'язання Адміністратора згідно нормативно-правового акту відносно гарантії щодо дефектів проданої речі;

 • У разі якщо Користувач висловив на це окремі згоди, на зазначену адресу електронної пошти Користувача або його номер телефону може відправлятися комерційна інформація щодо товарів, пропонованих до продажу, в тому числі рекламних акцій – в цьому випадку підставою для обробки даних Користувача є його згода, яка не є обов'язковою і може бути відкликана в будь-який момент;

 • Для відправки Користувачеві індивідуальних маркетингових повідомлень, наприклад, у формі пропозиції покупки товарів з використанням профілю. Повідомлення будуть підготовлені на підставі аналізу виконаних Користувачем покупок – підставою для обробки даних Користувача в цьому випадку буде юридично обґрунтований інтерес Адміністратора, що полягає у маркетингу товарів;

 • В маркетингових цілях – на вказаний Користувачем адресу для кореспонденції Адміністратор буде періодично висилати інформацію про пропозиціюhttps://starmusic.ua

 • Для статистичних цілей для внутрішніх потреб Адміністратора – в цьому випадку підставою для обробки даних буде юридично обґрунтований інтерес Адміністратора, що складається в зборі інформації, яка дозволяє розвивати діяльність і приводити послуги у відповідність до потреб Користувачів;

 • Для підтвердження виконання Адміністратором його зобов'язань і розгляду претензій, або захисту від претензій, які можуть бути спрямовані проти адміністратора, запобігання або виявлення шахрайства – підставою для обробки даних Користувача в цьому випадку буде юридично обґрунтований інтерес Адміністратора, який є правом захисту, підтвердження виконання зобов'язань і отримання за це належної винагороди від клієнтів Адміністратора.

3.3.3. Користувач вказує певні визначені персональні дані, необхідні для виконання договору купівлі-продажу. Відмова надати дані, необхідні для реалізації замовлення, тягне за собою неможливість виконання договору купівлі-продажу. Необов'язковим є вираження Користувачем згоди на отримання комерційної інформації на вказану адресу електронної пошти або вказаний номер телефону для виконання укладеного договору купівлі-продажу Товарів. Якщо згоду буде надано, її можна відкликати в будь-який момент. Відкликання згоди не впливає на відповідність законодавству з обробки до моменту відкликання.

3.3.4. https://starmusic.ua залишає за собою право надавати персональні дані Користувача суб'єктам, які можуть співпрацювати при виконанні Договору купівлі-продажу придбаних Користувачем товарів, в тому числі, при отриманні платежів за придбані товари, а також доставку товарів.

3.3.5. Передані Користувачем персональні дані будуть оброблятися в період, необхідний для реалізації договору купівлі-продажу, а також претензій по рекламаціях, а також підтвердження виконання зобов'язань Адміністратора і розгляду претензій або захисту від претензій, які можуть бути спрямовані проти Адміністратора, але не довше ніж протягом 10 років від дати передачі Адміністратору Користувачем його даних.

3.3.6. На окреслених умовах Користувач має наступні права у зв'язку з обробкою його персональних даних Адміністратором у зв'язку з роботою https://starmusic.ua: право доступу до даних, їх оновлення, право вимагати перенесення даних, їх видалення, подання заперечення щодо обробки даних і право вимагати обмеження їх обробки.

3.3.7. Користувач має право подавати до https://starmusic.ua з приводу обробки та у зв'язку з обробкою персональних даних Користувача безпосередньо Адміністратором.

3.4. Використання файлів cookie

3.4.1.Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися в комп'ютері, поки користувач їх не видалить, або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто вони зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie діляться на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) та сторонні (встановлюються іншими сайтами).

3.5. Детальні цілі використання Необхідних файлів cookie:

Інтернет-магазин «SYMBOL» використовує інноваційний підхід до реалізації процесів необхідних для забезпечення повної функціональності веб-сайту: https://starmusic.ua та пристосування змісту веб-сайту та допоміжних сервісів (мобільного додатку) до преференцій та уподобань Користувача, а також оптимізація використання веб-сайту Сервісу. Зокрема, ці файли дозволяють розпізнавати основні параметри Пристрою Користувача та відповідним чином показувати веб-сайт, пристосований до його індивідуальних потреб;

 • належне обслуговування партнерської програми, включаючи дозвіл на перевірку джерел перенаправлення Користувачів на веб-сайти Сервісу;

 • можливість користуватися у Сервісі функціями «Скринька» і «Кошик».

3.5.1. https://starmusic.ua» з метою гарантування безпеки та надійності роботи сервісів обробляє та використовує:

 • Аналітичні файли cookie - цей вид файлів cookie використовується Адміністратором для аналізу поведінки Користувачів на веб-сайті https://starmusic.ua з метою забезпечення бізнес-інтересів https://starmusic.ua», а також дозволяє зрозуміти, яким чином Користувачі використовують Сервіс, які функціональні можливості Сервісу вимагають покращення або оновлення. Отримана при посередництві аналітичних файлів cookie інформація є анонімною - на її підставі Інтернет-магазин «SYMBOL» не має змоги ідентифікувати Користувача, від якого дана інформація отримана.

 • Персоналізовані файли cookie - дозволяють провести аналіз поведінки Користувачів на веб-сайтах Сервісу та визначити їх уподобання відносно купівлі товарів, що дозволяє надавати Користувачам персоналізовані підказки щодо товарів, вносити зміни у функціональні характеристики веб-сайтів Сервісу, а також розміщати спонсорські реклами. Дані, отримані за допомогою файлів cookie такого виду, можуть використовуватись для покращення наявних систем, програмного забезпечення і опрацювання нових рішень та функціональних можливостей.

3.6. При повторному відвідуванні Користувачем веб-сайту https://starmusic.ua, дані файлів cookie оновлюються;

3.7. Веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне збереження файлів cookie на пристрої користувача;

3.8. Відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів веб-сайту https://starmusic.ua

3.9. Інтернет-магазин «SYMBOL» піклується про своїх Користувачів і намагається зробити перебування максимально комфортним, і для цього необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги та інтереси користувача. Такий аналіз допоможе поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію Сервісу.

3.10. Відповідно до міжнародної класифікації, веб-сайт https://starmusic.ua використовує такі категорії файлів cookie:

 • Виключно необхідні файли cookie — потрібні для переміщення користувачем по веб-сторінці та при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту.

 • Здійснюється запам'ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

 • Експлуатаційні файли cookie — генерують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння, які саме розділи і сервіси сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна і/або маркетингова кампанія тощо. Уся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.

 • Функціональні файли cookie — використовуються для збереження параметрів або змін, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім'я користувача, фото в профілі, інформація за залишеними коментарями, мова сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування сайту.

3.10.1. Файли cookie дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитуваннях, голосуваннях) і взаємодіяти з соціальними мережами.

3.10.2. З метою зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, файли cookie запам'ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з веб-сайту https://starmusic.ua Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які отримали дозвіл з боку веб-ресурсу, і виключно для зазначених вище цілей.

3.10.3. Цільові файли cookie — використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, з метою уникнути повторного показу, управління цільової рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування сайту. Веб-сайт https://starmusic.ua залишає за собою право ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів із суміжних бізнесів для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

3.11. Cookie-файли сторонніх сервісів і сервісів аналітики:

3.11.1. Для оперативної доставки, більш якісного відображення та детального аналізу контенту на Сайті, Веб-сайт https://starmusic.uaкористується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, наприклад таких як Facebook, Instagram, та інші. Наведені як приклад компанії можуть використовувати файли cookie на пристрої користувача, під час роботи на Веб-сайті https://symbol.ua. Звертаємо увагу Користувачів, що Веб-сайт https://symbol.ua не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

 • Умови використання Google Analytics можна перейти за посиланням або відкрити в окремому вікні браузеру - http://www.google.com/analytics/terms/ru.html

 • Управління файлами cookie:

Основні веб-браузери (перераховані нижче) налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того, щоб їх відключити, скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1.

Microsoft Edge — https://privacy.microsoft.com/ru-ru/privacystatement

Mozilla Firefox — https://www.mozilla.org/ru/privacy/websites/#cookies

Google Chrome — https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=ru

Safari for macOS — https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

Opera — http://help.opera.com/Windows/11.50/ru/cookies.html

 • конфігурація налаштувань файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;

 • слід нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie;

 • відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до змісту та до неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

 • Щоб звернутися до Компанії з приводу використання файлів cookie, відправте повідомлення електронною поштою на info@symbol.ua

 • Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальших відвідинах Сайту користувачеві буде повторно запропоновано включення та використання файлів cookie.

 • Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається та не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю компанії, якій належить ресурс.

3.12. Взаємодія Сайту з іншими ресурсами:

3.12.1. При використанні користувачем сервісів на сторінках Веб-сайту https://starmusic.ua можуть бути присутніми коди інших Інтернет-ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі Інтернет-ресурси та треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці Інтернет-ресурси можуть отримувати та обробляти інформацію про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача. Такими Інтернет-ресурсами можуть бути:

 • системи банеропоказів (наприклад, DoubleClick for Publishers, Admixer, тощо);

 • соціальні плагіни мереж (наприклад, Facebook, Twitter).

3.12.2. Використання зазначених сервісів Веб-сайту https://starmusic.ua необхідно для оперативного аналізу відвідувань сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності сайту, глибини перегляду, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів, Компанія не зберігає та не обробляє.

3.12.3. Відповідно, якщо користувач за будь-яких причин не бажає, щоб зазначені послуги отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта або профілю, очистити файли cookie (через свій браузер).

3.13. Безпека:

3.13.1. Веб-сайт https://starmusic.ua не призначений для неповнолітніх користувачів. Ми дуже серйозно ставимось до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, у зв'язку з чим, зі свого боку, звертаємось до батьків з проханням пояснити своїм дітям питання безпеки в Інтернеті, їх конкретну мету та необхідність використання тих чи інших сервісів сайту.

3.13.2. Веб-сайт вживає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

3.13.3. Дана Політика конфіденційності поширюється тільки на Веб-сайті Якщо за посиланнями, розміщеними на сайті останнього, Користувач зайде на ресурси третіх осіб, Веб-сайт за його дії відповідальності не несе.

3.13.4. Персональні дані Користувача можуть бути використані в юридичних цілях в суді або на етапах, що ведуть до можливого звернення до суду в зв'язку з тим, що сайт або послуги використовувалися неналежним чином.

3.13.5 Користувач обізнаний про те, що Адміністратор сайту може бути змушений повідомити персональні дані на вимогу органів державної влади в порядку передбаченому законодавством України.

3.14. Взаємодія Веб-сайту з третіми особами стосовно персональних даних:

3.14.1. Веб-сайт не передає персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в даній Політиці. Особиста інформація є цінністю та невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, і тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно та усвідомлено переданої останніми Компанії.

3.14.2. На Веб-сайт можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти не поширюватиметься. У зв'язку з чим, Ми рекомендуємо ознайомитися з політикою в сфері конфіденційності та персональних даних кожного сайту перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

3.15. Конфіденційність активності суб'єкта персональних даних на Веб-сайті

3.15.1.Відомості про активність (трафік) Користувачів, які проходять через мережу або електронну пошту Користувача, захищені відповідно до законодавства. Тобто, жодним чином або способом не порушуємо таємницю «Активності» Користувача при використанні останнім сервісів Веб-сайту

3.15.2. Веб-сайт використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, незважаючи на всі зусилля, Ми не можемо гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають за межами регулювання веб-ресурсу.

3.15.2. Веб-сайт забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення, або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

3.15.3. Веб-сайт надає доступ до інформації та персональних даних тільки уповноваженим співробітникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації і даних.

3.15.4. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Умови доступу до персональних даних:

 • Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої власнику персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

 • Користувач має право на отримання будь-яких відомостей про себе в будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних із персональними даними, за умови зазначення прізвища, імені та по батькові, місця проживання (місця перебування) та реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, встановлених законом.

 • Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

 • Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.

 • Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів.

 • Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення.

 • Рішення про відстрочку або відмову в доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або через суд.

3.16. Права суб'єкта персональних даних:

3.16.1. Веб-сайт https://starmusic.ua доводить до Вашого відома інформацію про Ваші права як суб'єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

 • знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника чи розпорядника персональних даних або надати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема, інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

 • на доступ до своїх персональних даних;

 • отримувати не пізніше, ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 • звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

 • відкликати згоду на обробку персональних даних;

 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

 • на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

3.17. Для поновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яке Вами надано Веб-сайтом https://starmusic.ua відповідно до даної Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань чи претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються, будь ласка, зайдіть і змініть в особистому кабінеті Веб-сайту https://starmusic.ua

3.18. Зміна Політики

3.18.1. Веб-сайт https://starmusic.ua залишає за собою право періодично та без попереднього повідомлення Користувача змінювати дану Політику, про це можуть вноситися зміни та доповнення, в тому числі, при зміні вимог законодавства.

3.18.2. У разі внесення суттєвих змін до цієї Політики, буде розміщено повідомлення на Сайті та вказано термін вступу цих змін в силу. Якщо протягом зазначеного строку ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це буде означати, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

IV. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, як суб'єкт персональних даних, надаю свою згоду на обробку своїх персональних даних вказаних мною під час реєстрації та оформленні Анкети на веб-сайті: https://starmusic.ua, що розташована в «Особистому кабінеті», Інтернет-магазину https://starmusic.ua, розміщений на веб-сайті: https://starmusic.ua (далі — Адміністратор) в базі персональних даних Інтернет-магазину https://starmusic.ua з метою забезпечення взятих Адміністратором на себе зобов'язань, для забезпечення відносин у сфері реклами та ведення ділових стосунків, направлення (надсилання) на мою адресу спеціальних пропозицій, інформації про нові товари, послуги та рекламні акції, знижки інші дії, у межах своєї діяльності, а також виконання Адміністратором своїх обов'язків переді мною, як покупцем товарів та/або послуг, тощо, а саме:

 • прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номери домашнього чи мобільного телефонів, іншої контактної інформації, паспортні дані, ІПН (РНОКПП), дата народження та інша інформація, яка надається мною при реєстрації, в Анкеті на кредит, в Особистому кабінеті тощо;

 • будь-яких інших персональних даних та відомостей, які добровільно надаються Суб'єктом персональних даних Адміністратору, що містяться в документах, що надаються при заповненні анкет, проведенні опитуваннь, в процесі оформлення заявок, інших документів та виконання укладених договорів, а також дані, які можуть знадобитися Адміністратору у зв'язку із реалізацією мети обробки персональних даних, в тому числі паспортні дані, якщо такі були надані.

Я погоджуюсь з тим, https://starmusic.ua може передавати мої персональні дані третім особам, афілійованим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям відповідно до мети їх обробки, банківським установам, фінансовим установам, іншими третіми особами, за умови дотримання такими особами вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних (без додаткового погодження та повідомлення Суб'єкта персональних даних в разі їх передачі).

Я підтверджую свою згоду з усім вказаним вище, а також, що повідомлений про Адміністратора персональних даних; мету обробки персональних даних; склад і зміст персональних даних; осіб, яким можуть бути передані персональні дані; мені зрозумілі мої права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», а також зобов'язуюся дотримуватися правил користування сайтом.

Мені відомо, що Адміністратор залишає за собою право змінювати Правила користування сайтом (Публічної оферти), а також Політики конфіденційності на свій розсуд.